Wolne miejsce u Dziennego Opiekuna

8 września 2016


Urząd Miasta Radomska informuje, że dysponuje wolnym miejscem u Dziennego Opiekuna dla dziecka w wieku od 1 roku do 3 lat.

Rodzic może powierzyć swoje dziecko pod opiekę Dziennego Opiekuna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00. Odpłatność za 1 godzinę sprawowania opieki wynosi 1,50 zł.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta w Radomsku, tel. 44 685 44 75.