Włodarze miasta i radni wspólnie z radomszczanami świętowali odzyskanie niepodległości

11 listopada 2019


 

Przez cały długi weekend trwały obchody Święta Niepodległości w naszym mieście. Uczestniczyli w nich aktywnie przedstawiciele Urzędu Miasta i radomszczanie. 11 listopada odbyły się obchody zorganizowane przez władze miejskie.  

101. rocznicę odzyskania niepodległości zorganizowaną przez władze miejskie Radomska rozpoczęła XII Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Narutowicza 1. Zaprosili na nią prezydent Jarosław Ferenc i przewodniczący Rady Rafał Dębski.

Podczas sesji prezydent Jarosław Ferenc i przewodniczący Rafał Dębski, wręczyli Medale Miasta Radomska, dwóm zasłużonym radomszczanom: Tadeuszowi Olczykowi i Stanisławowi Sankowskiemu – pośmiertny, który odebrali synowie i najbliższa rodzina. Przypomniano ich sylwetki, a odbierający medale podziękowali tym wszystkim, którzy przyczynili się do ich odznaczenia.

Podniosłą atmosferę tego dnia podkreślił koncert Stowarzyszenia Muzyki Chóralnej „Cantabile”. Śpiewacy wykonali patriotyczne pieśni z tamtej epoki. Wszyscy obecni na sali zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.

Kolejnymi punktami obchodów były Msza Św. w Kolegiacie Św. Lamberta, a następnie przemówienia i złożenie kwiatów pod tablicą Józefa Piłsudskiego – znajdującą się na murze budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.

W uroczystościach w USC, Mszy Św. i złożeniu kwiatów pod tablicą pamiątkową marszałka, wzięli udział m.in. prezydent Jarosław Ferenc, pani wiceprezydent Małgorzata Kańska-Kipigroch, przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Dębski, radni, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów miasta i powiatu, służby mundurowe, środowiska kombatanckie, reprezentanci partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji społecznych, harcerze oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Radomska.

- My współcześni, mamy to szczęście, że żyjemy w wolnej Polsce, możemy godnie świętować ważne rocznice dla narodu i dla państwa, możemy poznawać prawdę historyczną i otwarcie wyrażać swoje zdanie. Na zakończenie przypomnę jeszcze słowa pierwszego honorowego Obywatela Miasta Radomska: „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium ” – mówił prezydent Radomska Jarosław Ferenc.