Władze Radomska wspierają rozwój sieci światłowodowej

27 marca 2017


Władze Radomska podpisały dziś porozumienie z firmą Orange Polska, która buduje w naszym mieście sieć szybkiego światłowodowego internetu.

Porozumienie między Orange Polska a władzami Radomska ma na celu stworzenie przyjaznych warunków dla sprawnego zakończenia rozpoczętej w grudniu ubiegłego roku inwestycji i jak najlepszego wykorzystania możliwości, jakie stwarza ona dla miasta, jego mieszkańców oraz działających na jego terenie przedsiębiorstw. Dzięki niej na terenie miasta dostępne będą usługi bardzo szybkiego dostępu do internetu realizowane w technologii, której możliwości znacznie wykraczają poza obecne potrzeby użytkowników. Daje to gwarancję, że zbudowana obecnie sieć będzie z powodzeniem służyć oraz zapewniać wydajny i nowoczesny dostęp do cyfrowego świata przez wiele kolejnych lat.
Już teraz może z niej korzystać ok. 2,7 tys. gospodarstw domowych, a jeszcze w tym roku ich liczba wzrośnie o kolejne 5 tysięcy. Finalnie, w 2018 roku, w zasięgu szybkiego światłowodowego internetu będzie około 8,6 tys., czyli ponad 45% radomszczańskich gospodarstw domowych. Operator planuje przeznaczyć na inwestycję w mieście blisko 8 mln złotych.

W ramach podpisanego porozumienia między innymi firma oraz urząd miasta będą przeprowadzać skoordynowane działania inwestycyjne. To oznacza, że miasto będzie wskazywać firmie Orange miejsca, w których warto zamontować światłowód oraz te, w których miasto w najbliższym czasie będzie przeprowadzać inwestycje np. drogowe. Wówczas Orange równolegle przeprowadzi montaż światłowodu.

Do dziś podobne porozumienia z operatorem zawarły władze 20 miast i gmin w Polsce.

Władze Radomska zapewniają, że podpisane porozumienie nie zamyka drogi innym firmom, które będą chciały realizować podobne inwestycje w mieście.