Wkrótce ruszy nabór wniosków o zorganizowanie staży

5 czerwca 2017


Wkrótce po raz kolejny w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku ruszy nabór wniosków o zorganizowanie staży.

Nabór wniosków potrwa w dniach od 12 do 16 czerwca 2017 r. Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu w sprawie zasad organizacji staży przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku,  w roku 2017 będzie kierował osoby bezrobotne na staż na okres 6 miesięcy.

Planowane staże realizowane będą przede wszystkim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin oraz aktualne wnioski dot. zorganizowania staży dostępne są na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla pracodawców oraz w siedzibie urzędu (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko- Referat Programów Rynku Pracy, pokój nr 11). Szczegółowe informacje można uzyskać również dzwoniąc pod nr tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 12