"Wieś Jurajska" w obiektywie Krzysztofa Pierzgalskiego

6 marca 2017


W piątek 3 marca br. w Galerii Muzeum Regionalnego odbyło się otwracie wystawy fotograficznej Krzysztofa Pierzgalskiego pt. "Wieś Jurajska".

Krzysztof Pierzgalski przez ostatnie 12 lat dokumentował realia wsi polskiej na Wyżynie Częstochowskiej. W 2016 r. postanowił podsumować swoją dotychczasową pracę wystawą pt. „Wieś jurajska”. Złożony z 35 fotografii reportaż to etnograficzny zapis życia rolników mieszkających w gminach Janów, Niegowa, Olsztyn i Przyrów. Projekt skupia się na najbardziej tradycyjnym wizerunku wsi, który w coraz szybszym tempie odchodzi w przeszłość. Bohaterami fotoeseju są rolnicy gospodarujący samodzielnie na kilku – kilkunastu hektarach, silnie przywiązani do ziemi i pracy na roli. Cykl zawiera zarówno obrazy codziennych czynności gospodarskich, prac polowych, jak i chwil odpoczynku, posiłków, świętowania i wyrażania uczuć religijnych. Autor zdołał utrwalić także ostatnich rzemieślników, artystów samouków oraz sceny z tradycyjnych targów wiejskich.

 Krzysztof Pierzgalski jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się fotografią reportażową, dokumentalną i przyrodniczą. W 2005 r. rozpoczął współpracę z magazynem National Geographic Polska, dla którego wykonał kilka fotoesejów poświęconych polskiej przyrodzie. Publikował również w miesięcznikach FOTO, Poznaj Świat, Podróże oraz portalach Twój Przekrój, National Geographic Traveler i brytyjskim Life Force Magazine. Autor wielu wystaw indywidualnych o tematyce podróżniczo-etnograficznej. Laureat konkursów fotograficznych. Interesuje go człowiek w relacji ze środowiskiem naturalnym. W Polsce dokumentował społeczności rolników na Wyżynie Częstochowskiej, Łemków  i juhasów beskidzkich. Podczas wypraw trekkingowych – m.in. kultury pasterskie Mongołów, Ewenków, Kirgizów, Indian andyjskich, zwyczaje weselne Hucułów oraz obrzędy we wsiach-twierdzach na Kaukazie.

Ekspozycja będzie prezentowana do końca marca 2017 r.