Ważne rozmowy o drogach z Ministrem

16 lutego 2016


Wiceminister  Infrastruktury Jerzy Szmit przyjechał do Radomska na zaproszenie prezydenta Wiesława Kamińskiego oraz Pani poseł Anny Milczanowskiej.

Podczas spotkania z mieszkańcami prezydent Kamiński przypomniał, że zgodnie ze złożonymi mieszkańcom Radomska deklaracjami w sprawie najważniejszych dla miasta inwestycji drogowych już w styczniu spotkał się z Panem ministrem, omawiając najważniejsze tematy. Przedstawione zagadnienia, dotyczyły przede wszystkim dalszego przebiegu obwodnicy w wariancie społecznie akceptowanym i jej trzeciej części wyprowadzającej ruch samochodowy w kierunku na Kietlin oraz poprawy bezpieczeństwa i wykonania kanalizacji w ciągu dróg krajowych dla ulic Brzeźnickiej, Narutowicza, Krakowskiej i Przedborskiej, spotkały się z dużym zrozumieniem i przychylnością.

Pan minister podkreślił, że dzisiejsza wizyta, to kolejny dobry krok w likwidacji tak istotnych dla mieszkańców Radomska problemów.