Warunkowa przydatność wody do spożycia w wodociągu Radomsko

15 kwietnia 2019


KOMUNIKAT

wydany w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w wyniku badań jakości wody z urządzenia wodociągowego Radomsko zaopatrującego miasto Radomsko (oprócz ul. Odległej, części ul. Sucharskiego i ul. Sikorskiego zaopatrywanych w wodę z innych wodociągów) - stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22 0C w punkcie zgodności Radomsko ul. Rocha/Makuszyńskiego.

 Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z dnia 7 grudnia  2017 r.  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego: Uwaga! Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu –  woda przeznaczona do spoży­cia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: www.psse.radomsko.pl