Warsztaty dla jednostek OSP

16 kwietnia 2019


Informujemy, że Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” proponuje Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych możliwość współpracy, której celem jest organizacja warsztatów z zakresu sporządzania wniosków o darowiznę oraz prowadzenia projektów. Szkolenia skierowane są do osób, które w jednostkach OSP, jak i innych organizacjach społecznych lub instytucjach zajmują się pozyskiwaniem środków finansowych.

Warsztaty są bezpłatne dla wszystkich uczestników. Głównym tematem szkolenia będzie to, jak wydajnie i poprawnie tworzyć wnioski o darowiznę. Zdobycie wiedzy w tym zakresie pozwoli uczestnikom nie tylko skuteczniej pozyskiwać środki na projekty, ale również umożliwi im zostanie lokalnymi ekspertami w tej dziedzinie.

Fundacja zobowiązuje się zapewnić doświadczonego eksperta, który przekaże zainteresowanym swoją wiedzę, oraz materiały szkoleniowe. Dodatkowo Fundacja gwarantuje catering na czas warsztatów w postaci napojów oraz przekąsek.

W zakresie jednostki, która podejmie się współorganizacji szkolenia będzie udostępnienie odpowiedniego pomieszczenia na cały czas trwania warsztatów oraz zrekrutowanie od 15 do 30 uczestników. Mogą to być zarówno przedstawiciele sąsiednich jednostek, reprezentanci lokalnych organizacji, ale również inne osoby zainteresowane tematyką warsztatów.

Zgłoszenie należy przesłać na adres: adam.kobryn@orlen.pl. W treści wiadomości należy napisać pełną nazwę jednostki, jej numer NIP oraz uargumentować, dlaczego to w tej jednostce powinno być zorganizowane szkolenie (zgłoszenie nie oznacza nawiązania współpracy – spośród aplikacji zostanie wybranych kilkanaście, w których najbardziej przekonująco została wyjaśniona potrzeba przeprowadzenia warsztatów).

Więcej informacji dostępne jest na stronie: http://www.orlendarserca.pl/PL/DlaMediow/Komunikaty/Strony/Szkolenia-dla-OSP.aspx

Zachęcamy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie miasta do udziału w proponowanym przedsięwzięciu.