Wakacyjny remont w PSP nr 7

9 sierpnia 2018


W Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 trwają wakacyjne remonty. Odnawiane są sale lekcyjne oraz hale gimnastyczne.

Prace remontowe na dużej hali gimnastycznej obejmują malowanie, modernizację oświetlenia, odnowienie drabinek gimnastycznych oraz montaż nowych osłon kaloryferów, natomiast na małej hali gimnastycznej odmalowano już ściany oraz drabinki. Malowane są również sale lekcyjne, w dwóch z nich wymieniona zostanie również podłoga.

Galeria