W trosce o czystość powietrza

25 stycznia 2018


Miasto w 2018 roku planuje zakup 20 sensorów jakości powietrza wraz z uruchomieniem darmowej aplikacji na smartfony.

Wybrane zostały już wstępne lokalizacje czujników wyposażonych w system GSM. Zostaną umieszczone m.in.: na szkołach, przedszkolach, parafiach, urzędzie miasta oraz innych budynkach użyteczności publicznej na wysokości od 2 do 8 metrów.

Czujniki będą mierzyć temperaturę powietrza, ciśnienie, wilgotność oraz stężenie pyłów (PM 10, PM 2,5 czy PM 1) w konkretnej lokalizacji. Zakończenie inwestycji czyli zamontowanie czujników wraz z uruchomieniem aplikacji zaplanowane jest w marcu br.

Koszt zadania to nieco ponad 30 tys. złotych. Radni miejscy kilka tygodni temu zadeklarowali przeznaczenie części swoich diet na zakup czujników. Podczas najbliższej sesji mają przedstawić swoją propozycję,

Na sesji planowane jest także zabezpieczenie środków w budżecie miasta na realizację zadania.