W Radomsku coraz bezpieczniej

29 stycznia 2016


Z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo w Radomsku. Analiza danych radomszczańskiej Komendy Powiatowej Policji za lata 2013-2015 wyraźnie pokazuje spadek liczby przestępstw i wzrost ujawnianych wykroczeń. Finansowanie przez miasto dodatkowych etatów dzielnicowych oraz patroli ponadnormatywnych przynosi pozytywne efekty.
Zorganizowane w grudniu spotkanie wigilijne w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku było okazją do podsumowania dobrej współpracy i podpisania porozumienia w sprawie dofinansowania patroli ponadnormatywnych w roku 2016. Porozumienie podpisali komendant Krzysztof Michalski i prezydent Wiesław Kamiński.
- Radomszczanie mogą czuć się bezpieczni - zapewniał komendant Krzysztof Michalski - Współpracę z miejskim samorządem cenimy sobie wysoko. Dodatkowe etaty dzielnicowych i patrole ponadnormatywne finansowane z miejskiego budżetu to dobre rozwiązanie, które pomaga nam osiągać jedne z najlepszych wyników wśród 22 komend w garnizonie łódzkim.
- Wasza służba na rzecz mieszkańców Radomska i całego powiatu zasługuje na wzorową ocenę. Chcemy kontynuować tę dobrą współpracę - mówił Wiesław Kamiński, prezydent miasta.
Na podstawie podpisanego porozumienia na 2016 rok miasto przeznaczy z budżetu kwotę 264 tys. zł na sfinansowanie dodatkowych patroli policji, jakie pracować będą w Radomsku. Kwota 313 tys. zł z miejskiego budżetu będzie z kolei przekazana policji na dodatkowe etaty dzielnicowych.
Policyjne statystyki pokazują, że liczba przestępstw dokonywanych na terenie Radomska z roku na rok spada. Dużą różnicę pomiędzy rokiem 2013 (1692 ujawnionych przestępstw), a 2014 (1277) można częściowo tłumaczyć zmianą przepisów. Od listopada 2013 roku wartość szkody od której mówi się o przestępstwie wzrosła z 250 do 400 zł. Jednocześnie dotychczasowe przestępstwo kierowania pojazdem innym niż mechaniczny (np. rowerem) w stanie nietrzeźwości stało się wykroczeniem.
Porównanie danych z lat 2014 i 2015, kiedy żadne zmiany w przepisach nie nastąpiły, jednoznacznie wskazuje na spadek liczby przestępstw o prawie 10%. Warto zauważyć, że w latach 2013-2015 wzrosła wykrywalność przestępstw z 68 do 73%. Jeszcze bardziej, bo z 38 do 58% wzrosła wykrywalność przestępstw najbardziej uciążliwych.
O jakości i skuteczności pracy policjantów świadczą również dane dotyczące ujawnianych wykroczeń oraz liczba nakładanych mandatów. W porównaniu do roku 2014 dzielnicowi  nałożyli w ubiegłym roku dwa i pół razy więcej mandatów, przede wszystkim za drobne wykroczenia, m.in. nieporządek na posesji, nieodśnieżony chodnik itp. O ponad 30% więcej mandatów wystawili również w 2015 roku policjanci służby patrolowo-interwencyjnej. Karano m.in. wykroczenia polegające na zakłócaniu porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych itp.