W PSP 3 i 5 trwają wakacyjne remonty

16 sierpnia 2017


Trwa termomodernizacja dwóch szkół podstawowych nr 3 i 5. Prezydent Jarosław Ferenc sprawdzał dziś jak przebiegają prace przy PSP nr 3.

Zakończenie remontu wewnątrz budynków zaplanowano na 25 sierpnia, natomiast do końca września mają zakończyć się prace zewnętrzne.

- Cieszę się, że realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Wszystkie prace wewnątrz budynków powinny zakończyć się przed rozpoczęciem roku szkolnego, a we wrześniu zobaczymy odnowione elewacje obu szkół – zapewnia prezydent Jarosław Ferenc dodając, iż o termomodernizację placówek przez długi czas zabiegali rodzice i nauczyciele. W tym roku doczekali się realizacji.

Wykonawcą zadania pn. „Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku” wykonuje Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „WIKTOR” spółka jawna - Lider konsorcjum oraz ECO-TEAM - Partner konsorcjum.

W ramach przedsięwzięcia wykonywane jest: docieplenie placówek, zmiana źródeł ciepła na gruntowe pompy ciepła i budowę przewodów instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach. Przeprowadzane prace inwestycyjne spełniają warunek głębokiej modernizacji energetycznej, rozumianej jako kompleksowa termomodernizacja, oznaczająca przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku. Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji roczne zapotrzebowania na energię w budynkach zmniejszy się łącznie o około 89 proc.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomsku” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Kwota dofinansowania EFRR wyniosła 2 753 617,68 zł