VII Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej

20 września 2017


Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku zapraszają do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej.

Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości prozatorskiej i poetyckiej oraz postaci radomszczanki Krystyny Kwiatkowskiej (1953–2005).

Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 13 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku
ul. Narutowicza 4
97–500 Radomsko
z dopiskiem na kopercie: „Kwiatkowska”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 listopada 2017 roku podczas Festiwalu Puls Literatury w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku.

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Radomsko.