Uwrażliwiają na przemoc wobec dzieci

11 grudnia 2017


W Miejskim Domu Kultury odbyła się I Powiatowa Konferencja poświęcona problematyce dziecka krzywdzonego, której celem było uwrażliwienie środowiska lokalnego na powagę zagadnienia  oraz zachęcenie do reagowania na wszelkie przejawy stosowania przemocy wobec dzieci. Gościem specjalnym konferencji był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

W konferencji zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udział wzięli przedstawiciele instytucji, które na co dzień pracują z rodzinami i dziećmi. Jak wyjaśniają organizatorzy, ważnym jest, by osoby te reagowały na krzywdę dziecka w odpowiedni sposób i odpowiednim zakresie.

Podczas konferencji prelegenci opowiedzieli m.in. o statystykach związanych ze skalą przemocy wobec dzieci, prawnych aspektach pomocy dziecku krzywdzonemu, a także o pracy psychologa z dzieckiem wykorzystywanym.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podkreślił, że organizowanie spotkań poruszajacych zagadnienia zwiazane z przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci jest bardzo cenne i potrzebne.

- Widzimy, że wiele się zmieniło, ale jeszcze więcej zmian przed nami. Statystyki co prawda pokazują spadek przyzwolenia na stosowanie kar cielesnych, ale daleko nam do optymizmu w tej kwestii – zauważył Rzecznik Praw Dziecka, dodając, że niezwykle istotnym jest uwrażliwianie całości społeczeństwa na krzywdę dzieci - Uwrażliwianie służb i zwykłych ludzi, którzy mogą zareagować jest bardzo ważne. Przemocy mogą przeciwstawić się nie tylko dorośli, ale też dzieci i młodzież. Trzeba ich uczyć, aby nie odwracali głowy w drugą stronę – dodał Marek Michalak.