Uwaga - zmiana w gospodarowaniu odpadami

22 grudnia 2015


Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. nastąpią zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami. Jedna ze zmian będzie dotyczyła nieruchomości, na których części zamieszkują mieszkańcy, a część służy np. do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie ze zmianą, te części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy będą wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami. W związku z tym prosimy o złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem jedynie części, na której zamieszkują mieszkańcy.

Deklarację można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP lub przesłać pocztą tradycyjną. Jednocześnie informujemy, iż właściciele nieruchomości za części niezamieszkałe nie będą wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy, lecz będą zobowiązani posiadać umowy cywilno-prawne na odbiór odpadów komunalnych z tej części nieruchomości.

Umowę taką, na zasadzie wolnego wyboru, należy podpisać z firmą odbierającą odpady komunalne posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej. Rejestr działalności regulowanej dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko PRZEJDŹ DO ZAKŁADKI.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miasta Radomsko pok. nr 9 lub pod nr tel. 44 685 44 90.