Upływa termin składania wniosków

11 kwietnia 2017


Przypominamy, że tylko do dn. 13 kwietnia 2017 r. można składać oferty w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania na rok 2017

Konkurs obejmuje następujące zadania:
1. Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży,
2. Promowanie idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej.
Na realizację zadań wyłonionych w  konkursie ofert w 2017 r. Prezydent Miasta Radomsko przeznacza kwotę 25 000 zł.
Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w Zarządzeniu nr 55/2017 z dnia 23 marca 2017r.  Prezydenta Miasta Radomska.
Formularz oferty jest dostępny na stronie internetowej www.radomsko.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania oraz w pokoju 211 (II piętro) w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, ul.Tysiąclecia 5.