Umowy z wykonawcą termomodernizacji PSP nr 3 i 5 podpisane

14 czerwca 2017


Dziś zostały zawarte umowy z wykonawcą termomodernizacji budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomsku.

Wykonawcą zadania pn. „Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku” wybranym w przetargu nieograniczonym w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostało Konsorcjum firm: Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „WIKTOR” spółka jawna - Lider konsorcjum, ul. Kolejowa 8, 97-500 Radomsko oraz ECO-TEAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – Partner konsorcjum, ul. Poselska 30, 42-200 Częstochowa.

Termin realizacji umowy określono od dnia zawarcia do dnia 30.09.2017 r., przy czym prace w pomieszczeniach niezbędnych dla procesu dydaktycznego muszą być rozpoczęte nie wcześniej niż 26.06.2017 r., a zakończone najpóźniej do dnia 25.08.2017 r.

Wynagrodzenie kosztorysowe:
Część I – termomodernizacja PSP nr 3 brutto: 1 513 210,72 zł
Część II – termomodernizacja PSP nr 5 brutto: 1 536 721,29 zł

Projekt „Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomsku” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia zakłada się docieplenie w/w placówek oraz zmianę źródeł ciepła na gruntowe pompy ciepła, jak również budowę przewodów instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach. Przeprowadzane prace inwestycyjne spełniają warunek głębokiej modernizacji energetycznej, rozumianej jako kompleksowa termomodernizacja, oznaczająca przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku. Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji roczne zapotrzebowania na energię w budynkach zmniejszy się łącznie o około 89 %.

Kwota dofinansowania EFRR: 2 753 617,68 zł