Umowa z wykonawcą termomodernizacji ZSG nr 4 podpisana

4 maja 2016


W środę 4 maja b.r. Miasto Radomsko zawarło umowę z wykonawcą na termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 4.

W dniu 4 maja b.r. została podpisana umowa z wykonawcą firmą BAUTERM Jędrzejewski Rafał, Bugajczyk Łukasz, Nowaczek Mariusz Spółka Cywilna oraz Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym BAUTERM Rafał Jędrzejewski na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku przy ul. św. Jadwigi Królowej 20”

Zakres prac będzie obejmować:

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,

- modernizację węzła cieplnego wraz z budową instalacji solarnej do wspomagania ciepłej wody użytkowej,

- wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji,

- wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej,

- docieplenie przegród zewnętrznych,

Termin wykonania zadania to 10 października 2016 r., przy czym prace w pomieszczeniach niezbędnych dla procesu dydaktycznego muszą być rozpoczęte nie wcześniej niż 20 czerwca a zakończone najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2016 roku.