Ulica Zajazd w remoncie

14 listopada 2017


Nową nakładkę asfaltową zyska odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Soplicy.

Trwają prace przy remoncie nawierzchni ulicy Zajazd. Remontowi został poddany blisko 200-metrowy odcinek jezdni. Dodatkowo, wykonano regulację infrastruktury podziemnej m.in. kanałów sanitarnych i zaworów wodnych.