Ulica Strzałkowska jak nowa

9 sierpnia 2017


Na ulicy Strzałkowskiej wykonano nową nakładkę asfaltową. Obecnie trwają prace wykończeniowe.

Prace remontowe obejmowały regulację infrastruktury drogowej, uzupełnienie ubytków, nadanie odpowiedniego profilu drodze oraz położenie warstwy ścieralnej o grubości ok. 5 cm na całej jej długości. Dodatkowo, na całej długości ulicy zostanie wykonane obustronne pobocze z tłucznia kamiennego celem odprowadzenia wód opadowych z powierzchni drogi oraz wzmocnienia krawędzi jezdni.