Ulica Reja w remoncie

15 września 2017


Rozpoczęto przebudowę ulicy Reja. 350 metrowy odcinek ulicy zyska nową nawierzchnię. Będzie też nowy chodnik oraz kanalizacja deszczowa.

Rozbudowa pasa drogowego ul. Reja wykonana zostanie na odcinku od ulicy Poprzecznej do ulicy Mochnackiego. Jezdnia będzie miała 6 metrów szerokości, natomiast chodnik wraz ze zjazdami z posesji zostanie wybudowany po stronie numerów parzystych. Dodatkowo podczas prac zlikwidowane zostaną kolizje infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.