Ulica Kilińskiego w przebudowie

14 września 2017


Trwa przebudowa ul. Kilińskiego w Radomsku na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Jachowicza.

Prace budowlane obejmują rozebranie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz położenie nowej nawierzchni składającej się z warstwy wiążącej oraz ścieralnej.. Chodniki zostaną wyłożone kostką betonową koloru szarego, natomiast zjazdy wybrukowane zostaną kostką tego samego typu w kolorze czerwonym. Dodatkowo, wykonane zostanie odwodnienie w postaci wpustów deszczowych z przykanalikami podłączonymi do istniejącej kanalizacji.