Uczniowie "dwójki" w programie "Bezpieczna+"

13 września 2017


W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w ramach rządowego programu „Bezpieczna+” są realizowane działania ukierunkowane na podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem wszystkich grup tworzących społeczność szkolną, a także  sprzyjające współpracy z organizacjami wspierającymi pracę szkoły i środowiskiem lokalnym.

Wartość ogólna projektu wynosi 14 859,00zł. Kwota wsparcia finansowego to 11 409,00zł, a wkład własny to 3450,00zł.

W celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania we współczesnym świecie w terminie od września do końca listopada 2017 r. w szkole podjęte zostały działania dostosowane do potrzeb określonych grup odbiorców (uczniów, rodziców i nauczycieli). Dotyczą one poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole, działań w zakresie profilaktyki uzależnień, kształtowania postaw prozdrowotnych i kształtowania komunikacji interpersonalnej, bezpiecznego korzystania z Internetu i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Zadania w poszczególnych obszarach obejmują między innymi: konkursy wiedzy i plastyczne, praktyczne ćwiczenia zachowania bezpieczeństwa podczas wyjść klasowych wycieczek, pogadanki i lekcje wychowawcze, szkolenie dla nauczycieli, prezentacje multimedialne dla uczniów i rodziców, spotkania z przedstawicielami policji i straży pożarnej, zajęcia praktyczne udzielania pierwszej pomocy, spektakl profilaktyczny dla uczniów, spotkania psychologa i pedagoga z rodzicami. Wychowawcy we wrześniu przypomnieli wszystkim uczniom obowiązujące w szkle procedury i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa w szkole i poza nią. W listopadzie planowane są Szkolne dni Profilaktyki pod hasłem „Bezpieczni zawsze i wszędzie” z udziałem uczniów, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą.

- Jesteśmy przekonani, że tak zaplanowane działania skierowane na podnoszenie bezpieczeństwa przyniosą oczekiwane efekty, a każdy uczeń będzie umiał skutecznie reagować w sytuacji zagrożenia - zapewnia dyrektor PSP nr 2 Ewa Krysiak - Ciszewska.