Uchwalono budżet miasta na rok 2019

20 grudnia 2018


Budżet Miasta Radomska na rok 2019 zakłada dochody w wysokości 199 839 686,36 zł oraz planowane wydatki na poziomie 229 551 976,49 zł. Budżet został przyjęty podczas III Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Ujęto w nim wiele ważnych inwestycji, zarówno jednorocznych, jak i tych, które zapisane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jak zauważa prezydent Jarosław Ferenc, realizacja budżetu oraz zawartych w nim inwestycji przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców Radomska.

- Priorytety na rok 2019 to przede wszystkim budowa nowego kompleksu basenów przy ulicy św. Jadwigi Królowej, który chcemy skończyć do roku 2020. Ważnym zadaniem, dzięki któremu poprawie ulegnie jakość powietrza w Radomsku jest wymiana miejskich autobusów na niskoemisyjne i hybrydowe. Kolejnym dużym przedsięwzięciem będzie termomodernizacja budynku urzędu miasta oraz przedszkola numer 2 czy rozpoczęcie rewitalizacji ulicy Reymonta poprzez przebudowę jej odcinka od ulicy Narutowicza do ulicy Żeromskiego – wymienia prezydent Jarosław Ferenc. Dodaje też, że budżet na rok 2019 zakłada też wiele innych, ale równie ważnych z punktu widzenia miasta inwestycji. Będą to m.in. przebudowy i remonty ulic oraz chodników – na ten cel przewidziano 1,5 miliona złotych.