Uchwała antysmogowa przyjęta. Ostatnia szansa na uzyskanie dofinansowania na wymianę starych pieców

3 listopada 2017


Radomszczanie mają ostatnią szansę na skorzystanie z dofinansowania na wymianę starego pieca na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Trwa nabór deklaracji do Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

24 października 2017 roku Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała wejdzie w życie 1 maja 2018 roku. Przyjęta przez radnych Sejmiku tzw. uchwała antysmogowa ma ograniczyć zanieczyszczenie powietrza w regionie m.in. poprzez eliminowanie paliw niskiej jakości i dostosowanie instalacji cieplnych do wymogów niskoemisyjności.

W uchwale antysmogowej zawarto zapisy, że od 1 maja 2018 r. nie będzie wolno spalać paliw najgorszej jakości, takich jak miał węglowy (z wyjątkiem wysokoenergetycznego), wilgotnego drewna, węgla brunatnego, odpadów węglowych oraz ich mieszanek. Uchwała antysmogowa precyzuje dokładnie zawartość zakazanych paliw. Na przykład węgiel kamienny o ziarnach poniżej 3 mm będzie mógł stanowić jedynie 15% masy paliwa. Zakazane także będą muły węglowe, flotokoncentraty oraz ich mieszanki, a także paliwa zawierające biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

Wszystkie montowane od 1 maja 2018 r. kotły będą musiały spełniać unijne normy efektywności i emisji. Zainstalowane do 1 maja 2018 r. kotły 5 klasy mogą działać do tak zwanej śmierci technicznej, a kotły pozaklasowe będzie trzeba wymienić przed 1 stycznia 2023 roku. Kotły 4 i 5 klasy będą mogły działać do 1 stycznia 2027 roku. Na razie, do 1 stycznia 2022 roku, kominki i piece można instalować bez ograniczeń, potem będą musiały spełniać unijne normy. Obecne kominki i piece starego typu trzeba wyposażyć w filtry lub zdemontować do 1 stycznia 2025 roku.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich radomszczan do skorzystania z możliwości otrzymania dotacji na wymianę starego źródła ciepła na nowe, bardziej ekologiczne. Otrzymanie dofinansowania jest możliwe dzięki pozyskaniu przez Miasto Radomsko środków w wysokości 2,5 mln złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dodatkowo w budżecie miasta zarezerwowano kwotę 200 tys. złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła dla mieszkańców.

Trwa dodatkowy nabór deklaracji przestąpienia do Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Zainteresowani mogą je składać do końca listopada 2017 r. w Urzędzie Miasta Radomska.

Dobrą informacją zarówno dla mieszkańców, którym już przyznano dotacje, jak i tych, którzy swój akces złożą podczas dodatkowego naboru, jest fakt, że nie będą musieli odprowadzać podatku dochodowego od udzielonej dotacji.

Deklarację przystąpienia do Programu można pobrać na stronie internetowej www.radomsko.pl w zakładce: Biuro Obsługi Interesantów - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami.