Trwa rewaloryzacja Parku Świętojańskiego

19 października 2018


Trwają prace przy II etapie rewaloryzacji Parku Świętojańskiego. Obecnie trwają przygotowania gruntu w zakresie budowy fundamentu fontanny oraz rozbiórka starego budynku technicznego i placu zabaw.

W związku z prowadzonymi pracami, prosimy nie zastawiać samochodami bram wjazdowych do parku.

Rewaloryzacja wschodniej części Parku Świętojańskiego zakłada:
•    przebudowę istniejących alejek dla pieszych;
•   budowę nowego placu zabaw, który zostanie wyposażony w 20 urządzeń dla najmłodszych i starszych dzieci. Zamontowane zostaną tam atrakcyjne urządzenia rekreacyjne, a wśród nich: huśtawka bocianie gniazdo, orkiestra w piaskownicy składająca się z bębenka, kontrabasu oraz cymbałek. Na placu powstanie też zjeżdżalnia, piramida wspinaczkowa a także huśtawka typu ośmiornica. Plac zabaw wyposażony zostanie w bezpieczną poliuretanową nawierzchnię;
•   wykonanie siłowni plenerowej wyposażonej w 5 urządzeń fitness;
•   budowę fontanny multimedialnej z 49 dyszami (1 dysza wieloobrazowa, 28 dysz strumieniowych i 20 dysz mgielnych). Dla porównania fontanna w Parku Solidarności ma 12 dysz. Fontanna wykonana będzie w postaci podziemnej betonowej niecki przykrytej płytami kamiennymi nawierzchni;
•    rozbudowa ścieżki dydaktycznej o tematyce przyrodniczej, która przybliży mieszkańcom najciekawsze okazy flory radomszczańskiego parku. Tablice poświęcone będą nie tylko drzewom, ale i zbiorowiskom roślinnym. Najciekawsze okazy drzew zostaną oświetlone, by wyeksponować je na tle innych roślin;
•    nasadzenia drzew, krzewów oraz innej roślinności o średniej i niskiej wysokości;
•    montaż małej architektury: ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery;
•    wykonanie nowego oświetlenia;
•    wykonanie ogrodzenia panelowego.

Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową wyznaczony został na dzień 28 czerwca 2019 roku.

Koszt inwestycji wynosi 5 126 047,18 zł, dofinansowanie uzyskane z WFOŚiGW opiewa na 3.829.881,00 zł z czego dotacja wynosi 1.201.385,00 zł, a pozostała kwota w wysokości 2.628.496,00 zł udzielona została w formie pożyczki.