Test z angielskiego już rozwiązany

20 listopada 2016


20 listopada radomszczanie pisali Wielki Test Języka Angielskiego. Wśród sprawdzających swoją znajomość języka angielskiego był prezydent Radomska Jarosław Ferenc.

Test rozwiązywali również wicestarosta Robert Zakrzewski i radna miejska Magdalena Spólnicka. Wielki Test Języka Angielskiego to ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne, które odbywało się w kilkudziesięciu miastach Polski jednocześnie. W Radomsku głównym organizatorem testu jest szkoła językowa Perfect English, współorganizatorami I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego oraz Miejski Dom Kultury. Imprezę objęli Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Radomska i Starosta Powiatu Radomszczańskiego.

Oczekiwanie na test umiliły wszystkim obecnym występy Julii Dalkiewicz oraz Mai Baryś oraz zespołu "EXTASA".

Wyniki testu będą znane 27 listopada – każdy z uczestników pozna swój wynik indywidualny, wszyscy poznamy średni wynik Radomska.