Szkolny Ogród Dydaktyczny "Cztery Pory Roku" oraz "Ekoklasa" z dofinansowaniem

29 października 2019


WFOŚiGW w Łodzi przyznał dofinansowanie dla dwóch projektów radomszczańskich szkół w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 to tegoroczni laureaci konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki dofinasowaniu możliwe będzie zrealizowanie projektów ekologicznych.

Projekt pn. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. Szkolny Ogród Dydaktyczny "Cztery Pory Roku" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku będzie realizowany od 07 stycznia do  31 sierpnia 2020 i zakłada stworzenie przy szkole ogrodu, który będzie wykorzystywany głównie w celach dydaktycznych i wychowawczych, a jednocześnie znacznie poprawi estetykę otoczenia. Ogród będzie ekologiczny, dostosowany do bezpiecznego prowadzenia zajęć badawczych i terenowych, obserwacji i doświadczeń. Umożliwi to dzieciom oglądanie i poznawanie życia roślin oraz owadów z bliska. Będą mogły  badać świat przy pomocy wszystkich zmysłów - wzroku, dotyku, węchu, a także smaku -  dzięki części warzywno - ogrodowej. W ramach projektu zaplanowano założenie ogrodu warzywno - owocowego, stworzenie rabat kwiatowych i zasadzenie roślin wieloletnich, utworzenie ogrodu skalnego z kaskadą wodną i oczkiem wodnym, ścieżkę sensoryczną, wybudowanie wiaty dydaktycznej i ulokowanie pomocy dydaktycznych, takich, jak: zegar słoneczny czy stacja meteorologiczna.
Wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 50 000,00 złotych.

 

Projekt pn. Utworzenie pracowni pn. "Ekoklasa" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku będzie ralizowany od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 roku. W ramach projektu zmodernizowana zostanie pracownia przyrodnicza. Realizacja projektu pozwoli na zdobywanie nowej wiedzy ekologicznej oraz przyrodniczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Dzięki nowym pomocom dydaktycznym (m.in. tablica interaktywna) uczniowie w atrakcyjny i ciekawy sposób będą mogli poznawać świat przyrody. Nowoczesny charakter pracowni uyskany dzięki jej wystrojowi (oryginalna fototapeta, modele budowy anatomicznej człowieka, dekoracyjne rośliny zielone) stworzy niepowtarzalny klimat tej sali.
Głównymi założeniami projektu są:
-  kształtowanie wrażliwości ekologicznej i właściwych postaw proekologicznych;
- dostrzeganie i przeciwdziałanie szkodliwym wpływom działalności człowieka na środowisko przyrodnicze;
- wdrażanie do świadomego uczestnictwa  w życiu przyrody i dostrzeganie jej różnorodności i piękna;
- aktywna działalność na rzecz ochrony przyrody i środowiska życia organizmów.
Wartość przynanego dofinansowania wyniosła 49 867,00 złotych.