Szkolna i przedszkolna ekologia dofinansowana

16 grudnia 2015


W Zespole Szkolno-Gimnazjalnemu nr 3 w Radomsku już mogą się cieszyć z dotacji jaką otrzymają z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Łodzi w ramach Edukacji Ekologicznej.

Dotacja dla ZSG wynosi 12 610,00 zł i przeznaczona zostanie na realizację programu „Szkoła w terenie - aktywne formy edukacji ekologicznej w klasach IV - VI PSP nr 4”. Autorkami programu są p. Iwona Salińska i p. Agnieszka Szwedzik, a jego celem nadrzędnym jest kształtowanie postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, a także zwiększenie motywacji do nauki przyrody.

Dzięki zajęciom w terenie możliwe będzie obserwowanie zwierząt w ich naturalnym środowisku, podglądanie roślin i drobnych organizmów egzystujących w runie leśnym, a także zbieranie próbek do zajęć laboratoryjnych. Zajęcia będą okazją do spotkań ze specjalistami zajmującymi się ochroną przyrody, pracującymi ze zwierzętami oraz obcującymi na co dzień z przyrodą - z leśnikami, hodowcami zwierząt, myśliwymi, pracownikami oczyszczalni ścieków, zakładu utylizacji odpadów komunalnych czy lekarzem weterynarii ze schroniska dla zwierząt. W ramach projektu planujemy również bliższe i dalsze wyjazdy - szlakiem parków krajobrazowych województwa łódzkiego. Tego typu zajęcia przybliżają bogactwo i wartości przyrodnicze naszego kraju, pozwalają dzieciom na bliskie spotkania z przyrodą - fauną i florą.

Natomiast w ramach przyznanego wsparcia finansowego w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku zostanie zrealizowany Projekt pn. "Bliskie spotkania ze wsią" – projekt edukacji przyrodniczej i ekologicznej na realizację którego przedszkole otrzyma dofinansowanie do kwoty 22 380 zł. Publiczne Przedszkole nr 3 w Radomsku będzie realizowało Projekt pn. "Niech zawsze las otacza nas" – program edukacji ekologicznej otrzyma dofinansowanie do kwoty 11 430 zł.

Wsparcie finansowe dla wszystkich placówek wyniesie ogółem 46 420 zł i warto podkreślić, że na ponad 300 wniosków zgłoszonych do Konkursu dofinansowanie przyznano dla 164, które zostały najlepiej ocenione pod względem merytorycznym.