Szkolenie z OPUS-em

8 marca 2017


W ramach szkoleniowo-doradczej współpracy Miasta Radomsko z Centrum OPUS prowadzone są otwarte szkolenia dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.

Cykl szkoleń rozpoczęło spotkanie zorganizowane w dn. 3 lutego br., którego przedmiotem było omówienie nowych wzorów formularzy ofertowych oraz formularzy sprawozdań obowiązujących w postępowaniach konkursowych i udzielaniu dotacji dla organizacji pozarządowych.

Wszystkich  przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w szkoleniach serdecznie zapraszamy na  drugie spotkanie, które odbędzie się w dn. 15 marca br. o godzinie 16.00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Tematem spotkania będzie omówienie obowiązków sprawozdawczych ciążących na organizacjach pozarządowych.

O sprawozdawczości rocznej i zasadach sprawozdawczości projektowej mówić będzie Katarzyna Książczak – ekspert i doradca finansowy Centrum OPUS.