Szkolenie dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych

20 listopada 2017


Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i klubów sportowych na spotkanie szkoleniowe pt. „Uwarunkowania formalno-prawne stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych w świetle najnowszych przepisów”.

Spotkanie odbędzie się w piątek 24 listopada 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Tysiąclecia 5, sala 104 w godzinach 13.00 – 16.00.

Szkolenie jest organizowane we współpracy z Centrum OPUS. Jego tematyką będzie omówienie zmian, które należy wprowadzić do statutu stowarzyszenia w kontekście nowelizacji Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 210).  Przypominamy, iż termin dostosowania statutu stowarzyszenia do obecnie obowiązujących przepisów upływa z dniem 20 maja 2018 roku.  

W czasie trwania szkolenia prawnicy z Centrum OPUS będą pełnić dyżury, podczas których istnieje możliwość indywidualnych konsultacji treści statutu.

Prosimy o zabranie w wersji papierowej statutu organizacji pozarządowej.  

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do dn. 23 listopada 2017 r. do godz. 12.00 pod numerem tel. (44) 685 44 89 lub na adres e-mail: cas@radomsko.pl. W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz telefon kontaktowy.