Szkolenie dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych

15 września 2017


Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych do udziału w spotkaniu szkoleniowym organizowanym we współpracy z Centrum OPUS pn.: "Jak prawidłowo rozliczyć dotację, grant i projekt - sprawozdawczość nie musi być trudna".

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z obowiązującymi wzorami ministerialnymi rozliczania zadań publicznych oraz wzorów stosowanych w rozliczaniu małych grantów. W praktyce poznają zasady sprawozdawczości. Temetyka szkolenia obejmie także prawno-księgowe aspekty funkcjonowania organizacji.

Szkolenie odbędzie się w dniu 19 września br. (wtorek), w godzinach 14.00 – 20.00 w Urzędzie Miasta Radomska, sala 104.

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz ciepły poczęstunek.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału w szkoleniu mogą zgłosić się maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji.

Zgłoszenia przyjmowanę będą w Urzędzie Miasta pok. 211 (II piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cas@radomsko.pl.  W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika szkolenia, nazwę organizacji oraz telefon kontaktowy.