Szkolenie dla NGO

3 lutego 2017


Otwarte szkolenie dla organizacji pozarządowych realizowane przez Miasto Radomsko we współpracy z Centrum OPUS.

Przedmiotem dzisiejszego spotkania jest omówienie nowych wzorów formularzy ofertowych oraz formularzy sprawozdań, które będą obowiązywały w postępowaniach konkursowych i przy udzielaniu dotacji dla w/w podmiotów w 2017 roku.

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych. Kolejne szkolenia będą dedykowane grupom podmiotów o skonkretyzowanych potrzebach.