Szkoła wobec uzależnienia młodzieży od dopalaczy

25 kwietnia 2016


Prezydent Miasta Radomska i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku, zorganizowali Konferencję „Szkoła wobec uzależnienia młodzieży od dopalaczy”.

Konferencja była skierowana do pracowników oświaty, punktów konsultacyjnych,  policji, psychologów, pedagogów, osób pracujących w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wychowawców z świetlic środowiskowych.

Konferencja miała za zadanie przedstawić zasady funkcjonowania „rynku” dopalaczowego w Polsce. Ukazać specyfikę marketingową branży dopalaczowej wpływającą na zachęcenie młodych osób do przyjmowania środków psychoaktywnych.

W trakcie zajęć zwrócono uwaga na dostępność oraz sposób dystrybucji i sprzedaży środków zastępczych zwanych „dopalaczami” wśród młodych osób. Osoba prowadząca wskazała symptomy zachowania, na które należy zwrócić uwagę jeśli mamy podejrzenie, że młody człowiek przyjmuje środki psychoaktywne. Zajęcia wzbogaciły wiedzę oraz rozwinęły praktyczne kompetencje potrzebne  w sytuacji kryzysowej, jaką jest sięganie po środki psychoaktywne przez dzieci i młodzież.

  • Osobą prowadząca była Katarzyna Kudyba, pedagog profilaktyk, wychowawca z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Prowadzi grupę edukacyjną w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie ukierunkowaną na przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy. W swojej pracy ma bezpośredni kontakt z osobami po zażyciu dopalaczy jak i ich rodzinami. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, konsultacji w tematyce uzależnień, skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży.