Świętowali Złote Gody

20 października 2018


Dziś 20 października w południe w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radomsku odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Wręczenia medali dokonał Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc z udziałem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku Łukasza Więcka, który przekazał Jubilatom legitymacje z Kancelarii Prezydenta RP.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radomsku Małgorzata Morawska w swoim przemówieniu wskazała, iż „...Nie sztuką jest pokochać, sztuką wytrwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki..”

Na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 roku specjalnym medalem przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” odznaczonych zostało 8 par małżeńskich. Odznaczone zostały następujące osoby:

• Pani Halina Jasińska i Pan Józef Jasiński
• Pani Teresa Koper i Pan Bogdan Koper
• Pani Anna Kossowska i Pan Henryk Kossowski
• Pani Teresa Kubicz i Pan Stanisław Kubicz
• Pani Janina Nowak i Pan Ryszard Nowak
• Pani Wiesława Poteralska i Pan Józef Poteralski
• Pani Zdzisława Różycka i Pan Maciej Różycki
• Pani Halina Stalka i Pan Mieczysław Stalka


Jubileusz "Złotych Godów" uświetnił koncert Michała Makowskiego podopiecznego Violetty Ojrzyńskiej, który swoim głosem oczarował jury i publiczność programu The Voice Kids.

Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku prosi wszystkich małżonków obchodzących w tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego do zgłoszenia tego faktu do Urzędu Stanu Cywilnego w Radomsku. Ułatwi to terminowe wystąpienie o przyznanie medali do Kancelarii Prezydenta RP.