Świat bez dopalaczy, narkotyków i substancji psychoaktywnych - rozstrzygnięcie konkursu

9 czerwca 2016


Dnia 6 czerwca br. roku w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym nr 2 w Radomsku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pod hasłem „Świat bez dopalaczy, narkotyków i substancji psychoaktywnych”.

Konkurs realizowany był w ramach Wojewódzkiej Kampanii pt. „Dopalaczom mówimy STOP –wybieramy zdrowie”, koordynowanej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Radomska, pan Jarosław Ferenc. Celem konkursu było uświadomienie młodym ludziom konsekwencji zdrowotnych wynikających z eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi, zachęcenie uczniów do refleksji nad zdrowym stylem życia oraz wspieranie szkół i nauczycieli w realizacji kierunków oświatowych państwa w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów z terenu miasta Radomska. Zadaniem uczniów było wykonanie prezentacji multimedialnej, ukazującej zgubne skutki stosowania substancji psychoaktywnych. Wpłynęło 11 prac. Komisja postanowiła nagrodzić 3 prace, których przekaz skierowany do odbiorcy był nie tylko czystą informacją, ale poruszał emocje i skłaniał do głębszej refleksji.

I miejsce zajęła Żaneta Zakrzewska z Publicznego Gimnazjum nr 3, opiekunem pracy był pan Tomasz Mazur.

II miejsce przypadło Jakubowi Margole, z Publicznego Gimnazjum nr 6, opiekunem pracy była pani Marta Margoła.

 III miejsce zdobył Adrian Kołodziejczyk , z Publicznego Gimnazjum nr 3, opiekunem pracy był pan Tomasz Mazur.

Dyplomy za udział otrzymali: Sara Bojarska, Katarzyna Nalepa, Natalia Walaszczyk, Ewelina Pabich, Kacper Chrzanowski, Julia Gorzędowska, Marlena Spadło, Patrycja Miara. Uroczystość obecnością zaszczycili: pani Elżbieta Sękowska - Naczelnik Wydziału Edukacji i Wychowania, pani Agnieszka Kropisz - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Radomsku i pani Anna Szablewska -  przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku, pan Bogdan Szymczyk i pan Jacek Paszewski  - przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mamy nadzieję, że konkurs wpisze się na stałe w kalendarz szkoły i  w kolejnych latach spotka się z zaangażowaniem i zainteresowaniem młodzieży gimnazjalnej.