Sukces Aleksandry Drzewowskiej w konkursie wojewódzkim

27 marca 2017


Aleksandra Drzewowska reprezentująca Szkolny Klub Europejski "Młodzież dla Europy"  z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 7 zdobyła II miejsce w wojewódzkim konkursie ph. "..byście wyrośli na wolnych ludzi"– współczesny polski patriotyzm z dedykacją dla Marszałka Piłsudskiego w przeddzień stulecia niepodległości.

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi.

W ramach konkursu należało wykonać od 1 do 3 prac w dowolnej formie i technice, w różnie rozumianym ujęciu. Mogły to być zarówno próby własnego definiowania współczesnego patriotyzmu, jak i prace ukazujące miejsca będące jego symbolem. Uczestnicy powinni opisać lub zobrazować współczesny polski patriotyzm, jednocześnie doszukując się w nim śladów myśli i czynów Marszałka Piłsudskiego. Nawiązanie do wiersza propagandowego w tytule daje uczestnikom możliwość stworzenia prac przewrotnych i zabawnych. Marszałek Piłsudski miał poczucie humoru więc zapewne zabawne ujęcia polskiego patriotyzmu także by go ucieszyły. Prace konkursowe mogły stanowić fotografie, plakaty, obrazy, opowiadania, eseje, filmy, rysunki, mapy, prezentacje multimedialne, ale także inne formy autorskie jak np. listy do Marszałka.

 Przygotowany przez Olę (na zdjęciu druga z prawej) film można zobaczyć w tym miejscu.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęły osoby i instytucje: Zbigniew Rau Wojewoda Łódzki,  Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi,  Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego, Grzegorz Wierzchowski Łódzki Kurator Oświaty,  Profesor Dariusz Jeziorny Dyrektor Instytutu Historii UŁ, profesor Jolanta Daszyńska Prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.