STOP przemocy - biegniemy po zdrowie

4 października 2016


Gimnazjaliści oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Radomska uczestniczyli 3 października w pierwszej części V Biegu na Orientację, realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące we współpracy z Nadleśnictwem Radomsko.

Tegoroczną edycję honorowym patronatem objęli Jarosław Ferenc - Prezydent Miasta Radomsko oraz Andrzej Plutecki -  Starosta Powiatu Radomszczańskiego.

V Bieg na Orientację jest interdyscyplinarnym przedsięwzięciem edukacyjnym, realizowanym w tym roku pod hasłem „STOP przemocy - biegniemy po zdrowie”. Odbywa się w dwóch etapach. Etap pierwszy, rozpoczął się 3 października o godz. 9.30 w I LO i miał na celu promocję zdrowego stylu życia oraz walkę z przemocą. Młodzież wzięła udział w panelu dyskusyjnym z udziałem zaproszonych gości: prokuratorem Katarzyną Posak, oficerem prasowym policji Anetą Wlazłowską, psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Anną Łoszakiewicz oraz zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Beatą Kotlicką. Eksperci przybliżyli uczniom takie kwestie jak: definicja, rodzaje czy cykle przemocy, przemoc w świetle aktów prawnych,  charakterystykę ofiar przemocy i ich oprawców oraz skutki przemocy w rodzinie. Młodzież natomiast dzieliła się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi stereotypów związanych z przemocą oraz spostrzeżeniami odnośnie nowych form przemocy, np. cyberprzemocy.

Druga część, prowadzona przez Przemysława Drozdka ze Szpitala Powiatowego w Radomsku, dotyczyła udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ze szczególnym naciskiem na postępowanie w przypadku udaru mózgu. Po prelekcji, w lesie w okolicach Suchej Wsi odbył się tzw. „przedbieg”. Właściwy bieg na orientację zaplanowano na poniedziałek 10 października w lasach, w okolicach miejscowości Podświerk.