Starter szkoli: Rewolucja w prawie pracy?

15 lutego 2018


Znajomość aktualnych przepisów prawa pracy stanowi podstawę tworzenia prawidłowych relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami. W obliczu ciągłych zmian przepisów wprowadzanych przez ustawodawcę Starter Radomsko organizuje szkolenie.

Obecnie trwają prace nad dwoma projektami ustaw, które mogą znacząco zmodyfikować obowiązujące przepisy prawa pracy, często wprowadzając zupełnie nowe rozwiązania.

Na szkoleniu które odbędzie się 28 lutego o godz. 10.00 w siedzibie Startera Radomsko szczegółowo omówione zostaną projekty ustaw nowelizujących Kodeks pracy, tworzonych równolegle przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Dodatkowo odbędzie się przegląd aktualnego orzecznictwa sądowego z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczącego równego traktowania w zatrudnieniu oraz mobbingu.

O prowadzących:
Kancelaria Adwokacka Adwokat Alicji Bień i Kancelarie Partnerskie w Łodzi od kilkunastu lat świadczą kompleksowe usługi dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców, a także dla klientów indywidualnych. Kancelaria pomaga w zakładaniu działalności gospodarczej oraz zapewnia bieżące doradztwo prawne m.in. z zakresu prawa handlowego oraz gospodarczego, prawa spółek, prawa pracy i prawa własności intelektualnej. Podczas szkolenia Kancelarię będą reprezentować adwokat Alicja Bień oraz radca prawny Martyna Czapska.

Wiecej o szkoleniu tutaj.