Stanowisko rady miejskiej w sprawie likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Radomsku

6 grudnia 2018


Podczas minionej Sesji Rady Miejskiej w Radomsku, która odbyła się 4 grudnia br. radni miejscy na wniosek prezydenta przyjęli uchwałę w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Radomsku dotyczącego działań Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Radomsku.

Uchwała zostanie przekazana Ministrowi Sprawiedliwości, Parlamentarzystom Ziemi Radomszczańskiej, Wojewodzie Łódzkiemu, Sejmikowi Województwa Łódzkiego, Prezesowi Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Prezesowi Sądu Rejonowego w Radomsku.

Treść stanowiska:

Rada Miejska w Radomsku wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Radomsku. Jako przedstawiciele lokalnego samorządu mamy pełną świadomość, że planowana likwidacja Wydziału Pracy spowoduje niepowetowaną stratę dla naszego regionu zarówno w wymiarze społecznym, jak też prawnym i ekonomicznym. Istotne jest zatem, aby wymiar sprawiedliwości był jak najbliżej obywatela.

Należy pamiętać, iż każda sprawa wiąże się z konkretnymi ludźmi, mieszkańcami powiatu radomszczańskiego, dla których brak Wydziału Pracy oznaczać będzie znaczne utrudnienie.

Likwidacja IV Wydziału Pracy w Radomsku, zrodzi konieczność uczestnictwa w rozprawach w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim. Spowoduje to zwiększenie kosztów stron i świadków, gdyż konieczność dojazdu do innego, oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów miasta, jest ekonomicznie niekorzystne. Uczestnicy postępowania narażeni zostaną na stratę czasu, gdyż dojazd wraz z uczestniczeniem w rozprawie zajmie cały dzień. Nie bez znaczenia jest tutaj obowiązek zwolnienia na ten czas z pracy np. świadka.
Rada Miejska podkreśla, iż działanie sprawnego sądownictwa z zakresu prawa pracy zabezpiecza interesy pracowników, którzy z reguły dysponują bardzo ograniczonymi możliwościami finansowymi.

Faktem jest, iż prowadzenie procesu z pracodawcą w większości sporów wymaga czasochłonnego postępowania dowodowego oraz przesłuchania świadków, często będących pracownikami, znajdującymi się w podobnie trudnej sytuacji materialnej co strona procesu.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Radomsku krytycznie ocenia projekt rozporządzenia i wyraża swój sprzeciw wobec likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Radomsku.

Do 9 grudnia mieszkańcy Radomska i powiatu radomszczańskiego mogą podpisać petycję przeciwko likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Radomsku na tronie internetowej petycjeonline.com