Stanisław Srokowski o ideach wyzwoleńczych wywodzących się z kresów

7 listopada 2017


W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie i wykład Stanisława Srokowskiego,  pisarza-poety, prozaika i publicysty.

Podczas wykładu pn. „Idee wyzwoleńcze wywodzące się z Kresów” Stanisław Srokowski nakreślił przybyłym gościom problem walki o niepodległość na kresach. Na kanwie jego tekstów powstał m. in.: scenariusz do filmu Wojciecha Smarzowskiego „Wołyń”.

- Bardzo mi miło, że po raz pierwszy mogę gościć w Radomsku. Mieszkam we Wrocławiu, gdzie żyją ludzie, którzy napłynęli do nowej Polski ze starej wielkiej Polski – tej z XIV wieku. Dziś chciałbym opowiedzieć wam jak wyglądała ta stara wielka Polska, co się z nią stało i jak doszło do tego, że w pewnym okresie historycznym ta wielka Polska zniknęła zupełnie – rozpoczął prelegent. – To co warto wiedzieć, to, to czym były kresy dla nas, Polaków, jak one wpłynęły na kształtowanie się naszej pamięci, naszej wyobraźni, języka i kultury -  dodał.

Stanisław Srokowski w swoim wystąpieniu podkreślał, jak wielką rolę w kształtowaniu się polskiego narodu mieli artyści, pisarze, poeci, także Ci, którzy byli blisko związani z dzisiejszymi kresami, niegdyś należącymi do wielkiej Polski, która sięgała od Morza Bałtyckiego, po Morze Czarne.

- To bardzo ważne, abyśmy my, Polacy mieli poczucie, że należymy do narodu i do państwa, które kiedyś było wielkie, potężne. To jest ważne dlatego, że my musimy w sobie pielęgnować takie cechy jak: wielkość i dumę narodową. Duma narodowa to jest poczucie związku z naszą historią i tradycją. Musimy mieć świadomość, że nasi przodkowie walczyli o to, żeby wszystko co polskie było piękne, mądre, ale jednocześnie uniwersalne. Ważne nie tylko dla nas, ale i dla innych narodów – podkreśla Stanisław Srokowski.