„Sprzątanie Świata” w Radomsku

14 września 2017


W dniach 15-17 września prowadzona będzie ogólnopolska akcja edukacyjna „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”.

Podczas tegorocznej edycji Sprzątania Świata propagowane będzie selektywne zbieranie odpadów z podziałem plastik, szkło i papier. W koordynowaną przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami akcję włączyły się wszystkie jednostki oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radomsko.