Sprostowania Urzędu Miasta Radomska do artykułów zamieszczonych w Gazecie Radomszczańskiej

3 sierpnia 2017


W związku z nieprawdziwymi treściami zamieszczonymi w artykułach w "Gazecie Radomszczańskiej" z dnia 27 lipca 2017 roku miasto wniosło o sprostowania, które dziś 3 sierpnia br. ukazały się na łamach tygodnika.

SPROSTOWANIE

W artykule „MOSiR i konkursowa zagadka” autorstwa Janusza Kucharskiego („Gazeta Radomszczańska” z dnia 27 lipca 2017roku) oraz we wpisie na profilu facebookowym tygodnika „Gazeta Radomszczańska” z dnia 21 lipca, znalazła się nieprawdziwa informacja, iż Prezydent mógł powołać dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji bez organizowania konkursu. W przypadku bowiem MOSiR-u, który jest jednostką organizacyjną Miasta Radomska działającą w formie jednostki budżetowej – dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Radomska z zachowaniem artykułu 11 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, z którego jasno wynika, że nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.
Zorganizowanie konkursu w zaistniałej sytuacji było prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami.

SPROSTOWANIE

Odnosząc się do artykułu pt. „Krzyż jest mój! Czyli czyj?” zamieszczonego w „Gazecie Radomszczańskiej” w dniu 27 lipca 2017 roku na str. 2 i 3 nieprawdą jest, iż Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego określony w artykule jako „Wydział geodezji” nie jest w stanie sobie poradzić z ustaleniem właścicieli działek w rejonie ul. Partyzanckiej, bowiem stan przedmiotowych gruntów został ostatecznie uregulowany w 2004 roku.

Do pobrania:

Uzasadnienie sprostowania do artykułu "MOSiR i konkursowa zagadka"

Uzasadnienie sprostowania do artykułu "Krzyż jest mój! Czyli czyj?"