Spotkanie z przedstawicielami firmy Whirlpool za nami

12 lipca 2017


Prezydent Jarosław Ferenc w trakcie dzisiejszego spotkania rozmawiał z przedstawicielami firmy Whirlpool m.in. na temat poprawy infrastruktury miejskiej oraz planowanych na najbliższe lata inwestycji.

 

Podczas spotkania nie zostały jednak pominięte inne równie ważne tematy, w tym te poświęcone pozyskiwaniu i rozwojowi zasobów ludzkich na lokalnym rynku. Obecna sytuacja na rynku pracy to jeden z największych problemów, z którym boryka się coraz więcej firm nie tylko w naszym regionie, ale w całym kraju, o czym jeszcze niedawno wspominał prof. Grzegorz Kołodko podczas Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości. Kontynuując ten temat rozmawiano o współpracy z ośrodkami naukowymi w naszym regionie. Prezydent zapewnił wsparcie w tym zakresie.

 

Nie zabrakło również rozmów dotyczących spraw społecznych i polepszenia standardu życia mieszkańców, w tym również aktywnego wsparcia inicjatyw organizowanych w naszym mieście. Obie strony są otwarte na kolejne spotkania i współpracę w zakresie rozwiązywania bieżących problemów i szukanie najbardziej efektywnych rozwiązań.