Spotkanie szkoleniowe

11 kwietnia 2018


Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w kolejnym otwartym spotkaniu szkoleniowym organizowanym w ramach współpracy Miasta Radomsko z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

Tematem spotkania będzie omówienie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o Ochronie Danych (RODO), którego stosowanie stanie się obligatoryjne z dniem 25 maja 2018 r. Nowe przepisy dotyczyć będą organizacji pozarządowych, które przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością tj. dane członków stowarzyszenia, pracowników, darczyńców itd. Zagadnienia związane z wejściem w życie nowych regulacji przybliży Pani Agnieszka Krawczyk – prawnik, doradca i trener z Centrum OPUS.

Spotkanie szkoleniowe odbędzie się dnia 17 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, sala 105 (I piętro).

Tego samego dnia od godz. 12.00 będzie możliwość indywidualnych konsultacji dotyczących w/w zagadnień z przedstawicielami Centrum OPUS.


Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o informację pod nr tel. 44 685 44 89 lub e-mailowo na adres: cas@radomsko.pl