Spotkanie samorządowców z powiatu radomszczańskiego

16 lutego 2018


Włodarze gmin i radni z powiatu radomszczańskiego spotkali się dziś w Starostwie Powiatowym w Radomsku, by omówić, m.in. propozycję inwestycji drogowych w gminach na drogach powiatowych.

Na spotkaniu stawili się przedstawiciele wszystkich gmin powiatu radomszczańskiego. W obradach wziął także udział Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc.

W pierwszym punkcie przedstawiono listę inwestycji na drogach powiatowych wskazanych przez włodarzy gmin wraz proponowaną kwotą dofinansowania zadania. Starosta Beata Pokora odczytując listę propozycji zaznaczyła, że potrzeb jest wiele i ze względu na niewystarczające środki finansowe nie wszystkie zadania będą mogły w tym roku zostać zrealizowane.

Podczas spotkania rozmawiano również o potrzebie zabezpieczenia się gmin przed możliwością wystąpienia przerw w dostawie prądu (biorąc pod uwagę doświadczenia z 19 kwietnia 2017 roku) i zakupie agregatów prądotwórczych przy wsparciu Powiatu Radomszczańskiego.

W kolejnym punkcie przedstawiciele Państwowej Akademii Nauk  pokazali prezentację pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód” AZOSTOP. Samorządowcy otrzymali ankiety do wypełnienia w ramach konsultacji społecznych dotyczących rozwoju i przyszłego wdrożenia produktu sekwencyjnego systemu biofiltracji ścieków oraz organicznej płyty obornikowej w ramach innowacyjnego projektu badawczo-rozwojowego AZOSTOP.

Następnie dyrektor biura Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej Anna Bartkiewicz zaprosiła samorządy do udziału oraz wspólnej organizacji II Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości, które odbędzie się 18 kwietnia br. którego tematem przewodnim będzie formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (stan prawny i polityka rządu wobec PPP, w tym wsparcie dla przedsiębiorców i samorządów, a także tzw. dobre praktyki).