Spotkanie otwarte w sprawie rewitalizacji

7 listopada 2016


Czy rewitalizacja zmieni centrum Radomska i sprawi, że mieszkańcy będą tu chętniej i dłużej przebywać? O planach inwestycyjnych związanych z projektem „Gminnego Programu Rewitalizacji Centrum Miasta Radomska 2020”  mówił w 7 listopada w Galerii Muzeum  Stanisław Lessear z Biura Projektowego P.A. Nova S.A. 

Prezentacja wizualna dotyczyła wybranych zadań inwestycyjnych, m.in. programów funkcjonalno-użytkowych dla Skweru im. S. Niemca, Skweru im. Fajta i Kałkusińskiego oraz placu 3-go Maja. 

Otwarte spotkanie w Galerii Muzeum odbyło się w ramach konsultacji dotyczących rewitalizacji centrum Radomska. Wcześniej przeprowadzono już debatę publiczną na ten temat w sali MDK. 

Konsultacje potrwają do 14 listopada. Projekt jest wyłożony do wglądu w urzędzie miasta w pokoju 202 w godz. 8.00-15.00 (z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu) oraz Miejskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Materiały związane z programem są też dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska (www.bip.radomsko.pl w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty - konsultacje społeczne” oraz na stronie internetowej (www.radomsko.pl).

Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w terminie od 13 października do 14 listopada drogą elektroniczną na adresum@radomsko.pl, osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Radomskaul. Tysiąclecia 597-500 Radomsko.

Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje opublikowany zostanie na BIP-ie (www.bip.radomsko.pl) w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty - konsultacje społeczne” najpóźniej 7 dni od dnia zakończenia konsultacji, czyli do dnia 21 listopada.