SMS przypomni o podatkach

21 grudnia 2017


Od 2018 roku w Radomsku zostanie wprowadzony SMS-owy system powiadamiania podatników o terminie zapłaty lub o powstaniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku transportowego.

Każda osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie SMS Urzędu Miasta w Radomsku, będzie mogła otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe:
1. przypominające o terminie płatności podatków (nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu);

2. w przypadku wystąpienia zaległości (nie później niż 7 dni po upływie terminu płatności).

Jeżeli zobowiązany uiści zaległość w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej, to uniknie kosztów upomnienia. Zainteresowani muszą wypełnić oświadczenie - druk zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu do celów informacyjnych w związku z podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym, podatkiem leśnym oraz podatkiem transportowym.

Druk Oświadczenia można pobrać tutaj lub z zakładki Biuro Obsługi Interesantów/ Referat Podatków. Druki dostępne są też w Urzędzie Miasta w Radomsku, ul. Tysiąclecia 5, pokój numer 4.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 44 685 45 28