Skład Rady

30 września 2014


Zarządzeniem Nr 207/2014 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 30 września br. powołana została Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku.

W jej skład wchodzą:

 1. Dudek Marcin
 2. Dziegieć Sławomir
 3. Kaczmarczyk Ewa
 4. Kopeć Dariusz - Zastępca Przewodniczącego Rady
 5. Kurowska – Gierasimiuk Elżbieta - Przewodnicząca Rady
 6. Mękwiński Paweł
 7. Michalska Krystyna
 8. Olczyk Tadeusz
 9. Sapis Edyta
 10. Spólnicka Magdalena
 11. Staniszewski Remigiusz
 12. Zygalska Joanna - Sekretarz Rady
 13. Żurek Joanna