SKE „Młodzież dla Europy” zaprasza na konkurs

12 października 2018


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomsku oraz Szkolny Klub Europejski "Młodzież dla Europy" serdecznie zaprasza uczniów klas VII, VIII szkoły podstawowej, klas III gimnazjum oraz uczniów liceów i techników do wzięcia udziału w powiatowym konkursie na spot filmowy ph. "ERA Niepodległości".

Celem konkursu jest m.in. rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich, wzmacnianie poczucia wspólnoty obywatelskiej, kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem czy okazywanie szacunku godłu, fladze i hymnowi narodowemu.

Konkurs nawiązuje tematem do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ma charakter indywidualny, szczegóły, karta zgłoszenia oraz regulamin znajduje się w załączniku. Termin składania prac - 26.10.2018 r.

Patronat honorowy nad konkursem objął prezydenta Miasta Radomsko Jarosław Ferenc.